056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

ACTUEEL

Wijziging rekeningnummer voorafbetalingen

Opgelet: wijziging van het rekeningnummer voor de voorafbetalingen AJ 2020 De voorafbetaling voor het 1e kwartaal 2019 moet gebeuren tegen woensdag 10 april 2019! De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de...

read more

Afschaffing vestigingswet – uitbreiding vanaf 01/01/2019

Vanaf 1 januari 2018 werd de vestigingswet voor gereglementeerde beroepen (zoals bv. Bakker, kapper, begrafenisondernemer,..) afgeschaft. Deze wordt nu vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar de bouwsector. Dit wil dus zeggen dat volgende gereglementeerde beroepen uit de...

read more

Hervorming van het verkooprecht

Het voorontwerp van het Vlaamse decreet houdende hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelastingen schaft het renovatie-abattement af. Zijn renoveerbare panden dan geen prioriteit meer voor de Vlaamse regering?! Op 2 januari 2018 keurde...

read more

Berichten Archief