056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

ACTUEEL

Afschaffing vestigingswet – uitbreiding vanaf 01/01/2019

Vanaf 1 januari 2018 werd de vestigingswet voor gereglementeerde beroepen (zoals bv. Bakker, kapper, begrafenisondernemer,..) afgeschaft. Deze wordt nu vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar de bouwsector. Dit wil dus zeggen dat volgende gereglementeerde beroepen uit de...

read more

Hervorming van het verkooprecht

Het voorontwerp van het Vlaamse decreet houdende hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelastingen schaft het renovatie-abattement af. Zijn renoveerbare panden dan geen prioriteit meer voor de Vlaamse regering?! Op 2 januari 2018 keurde...

read more

Berichten Archief