056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Vanaf 1 januari 2018 werd de vestigingswet voor gereglementeerde beroepen (zoals bv. Bakker, kapper, begrafenisondernemer,..) afgeschaft. Deze wordt nu vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar de bouwsector.

Dit wil dus zeggen dat volgende gereglementeerde beroepen uit de bouwsector niet langer verplicht zijn om de beroepsbekwaamheid aan te tonen:

– Installateur-frigorist – Elektrotechnische activiteiten – Algemeen schrijnwerker en schrijnwerk-glazenmaker – Algemeen aannemer – Ruwbouwactiviteiten – Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten – Eindafwerkingsactiviteiten (schilders, behangers) – Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten (vloerders) – Dakbedekkers- en waterdichtingsactiviteiten – Installatie CV, klimaatregeling, gas en sanitair – Plaatsen/herstellen van schrijnwerk

Wat hield de vestigingswet in?

Deze hield in dat men bepaalde diploma’s – attesten van beroepskennis nodig hadden, wanneer men een bepaalde activiteit wou uitoefenen op zelfstandige basis.

Wat is nu de reden van de afschaffing?

Voor de gelijke behandeling van de eigen inwoners van Vlaanderen ten opzichte van andere EU-inwoners die zich hier willen vestigen. Door de vestigingswet werd aan de inwoners van Vlaanderen strengere regels opgelegd dan aan inwoners van de EU.

Is de afschaffing van toepassing op de 3 Gewesten?

Neen, deze is enkel van toepassing op het Vlaamse gewest. In Brussel blijft voorlopig alles nog bij het oude. In Wallonië werd de vestigingswet voor een aantal beroepen afgeschaft vanaf 1 januari 2019.

Zal de consument niet het slachtoffer zijn van de afschaffing?

Men denkt dat dit niet zo zal zijn, door de nadruk te leggen op andere manieren om de kwaliteit van iemand zijn werk te beoordelen. De Vlaamse overheid is in samenspraak met elke sector nagegaan op welke manier de kwaliteit het beste kan verzekerd worden. Dit kan onder andere door permanente vorming, kwaliteitslabels, gerichte controles door het FAVV, FAGG, enz.