056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

De traditionele btw-bouwaangifte en de daarbij verplicht in te dienen bijlagen (plannen, bestekken, facturen,…) die eigenaars van pas opgerichte gebouwen bij de btw-administratie moesten indienen, verdwijnt.

De ‘wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake btw’ verplicht eigenaars sinds 20 augustus 2018, om binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen van het nieuwe gebouw, specifieke inlichtingen met betrekking tot het pas opgerichte gebouw te verstrekken via een nieuw formulier (wijziging en aanvulling § 4, art. 64, Btw-wetboek; art. 13, wet van 30 juli 2018).

Het model van dat formulier en de indieningsregels moeten nog wel in een KB worden vastgelegd.

De bouwheer zal niet langer verplicht zijn om al de verplichte bijlagen mee te sturen, maar hij zal deze bijlagen wel moeten bewaren gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de betekening van het kadastraal inkomen, en moeten voorleggen op vraag van de fiscus.

Voorlopig geen btw-bouwaangifte indienen

Eigenaars waarvan de uiterste indieningstermijn (van 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen) voor hun btw-bouwaangifte nog niet verlopen was op 20 augustus 2018, en die hun btw-bouwaangifte nog niet ingediend hebben, moeten dat voorlopig ook niet meer doen.

Ze moeten wel hun facturen en verantwoordingsstukken goed bijhouden. Die zijn immers later nodig voor de nieuwe procedure.

Fiscus bezorgt nieuw formulier

Zodra het uitvoerings-KB en het nieuwe formulier beschikbaar zijn, zal de FOD Financiën zelf een bericht en een model van formulier sturen aan alle bouwheren die deze inlichtingen moeten verstrekken.

De bouwheren krijgen vanaf dat moment opnieuw drie maanden om het formulier ingevuld terug te bezorgen.

In werking

Deze maatregel trad in werking op 20 augustus 2018.

Dat is tien dagen nadat de ‘wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde’ in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Deze wetswijziging verandert niets aan de bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde inzake btw.

Bron: Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 10 augustus 2018;err. BS 28 augustus 2018 (art. 13).