056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Een IPT of een liquidatiereserve, wat levert het meeste voordeel sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting werd met ingang van 2018 verlaagd en zal ook volgend jaar verder naar beneden gaan. Voor kmo’s is er nog een extra verlaagd tarief mogelijk, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor kan in principe een grotere liquidatiereserve...

De opmaak van een gedetailleerder financieel plan = nieuwe verplichting wegens het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De hervorming van het Wetboek van vennootschappen, die werd doorgevoerd door minister van Justitie Koen Geens, vloeit voort uit een behoefte aan vereenvoudiging, flexibiliteit en modernisering, maar ook uit de bekommernis om rekening te houden met de economische...