056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Niet alleen werknemers, ook zelfstandigen kunnen voortaan corona-ouderschapsverlof aanvragen. Grotendeels onder dezelfde voorwaarden en regels. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste elementen uit het ‘KB Corona-ouderschapsverlof zelfstandigen’ van 4 juni 2020.

!! Het corona-ouderschapsverlof kan dus niet gecombineerd worden met het corona-overbruggingsrecht. Het heeft dus geen zin om een aanvraag tot corona-ouderschapsverlof in te dienen wanneer je als zelfstandige geniet van het corona-overbruggingsrecht.

Biologisch kind, adoptiekind of pleegkind

Het corona-ouderschapsverlof moet zelfstandigen ondersteunen die in de maanden mei en/of juni hun activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan daarbij gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind.

De leeftijd van het kind speelt een rol. Alleen ouders met kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking. Gaat het om kinderen met een beperking dan is die leeftijdgrens 21 jaar. Voor sommige kinderen met een beperking geldt geen leeftijdsgrens (o.a. kinderen die gebruikmaken van een intramurale of extramurale dienstverlening).

Zelfstandigen

De ouderschapsuitkering wordt toegekend aan de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot die beantwoordt aan de cumulatieve voorwaarden uit het KB van 4 juni 2020. Dit betekent onder meer dat je in het tweede kwartaal van 2020 als zelfstandige moet aangesloten zijn ‘als zelfstandige in hoofdberoep’ (incl. primostarters) of ‘als meewerkende echtgenoot maxistatuut’.

Voor zij die tijdens het tweede kwartaal van 2020 aangesloten zijn als student-zelfstandige, zelfstandige in bijberoep of zelfstandige in hoofdberoep met toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep zijn er bijzondere bepalingen.

Aanvraag

Om de uitkering te genieten, moet de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Ten laatste op 30 september 2020.

Bedragen uitkering

De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand. Voor éénoudergezinnen is dat 875 euro per maand.

Maar let op: de ouderschapsuitkering kan niet gecumuleerd worden met andere uitkeringen als zelfstandige in dezelfde maand. Combineren met een uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht kan zoals eerder gezegd ook niet.

1 mei 2020

Het KB van 4 juni 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 mei 2020 en is van toepassing op alle onderbrekingen die zich situeren in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 10 juni 2020.