056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

In het zomerakkoord van de regering Michel werd de hervorming van de vennootschapsbelasting aangekondigd. Daarin zit ook een luik autofiscaliteit. Hierna beknopt de veranderingen inzake de aftrek van de autokosten en brandstofkosten in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting (eenmanszaken/zelfstandigen).

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle voertuigen, zowel gewone als (valse of echte) hybriden een nieuw aftrekpercentage:

120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)

*In geval bezinewagen is de coëfficiënt is 0,95

*In geval dieselwagen is de coëfficiënt is 1

*In geval aardgas en minder dan 12 PK is de coëfficiënt 0,90

*met max 100% en minimum 50%, tenzij als CO2 > = 200 gr/km dan is het steeds 40%

Deze nieuwe formule zal vanaf dan ook gelden voor de brandstofkosten.

Als een valse hybride wagen aangekocht wordt vóór 1/1/2018, dan is het CO2-% het “officiële” (lage) percentage; indien na 1/1/2018 aangekocht moet het CO2-% genomen worden van een “overeenstemmend” voertuig met enkel een brandstofmotor. Indien geen zo’n voertuig bestaat, moet de CO2-uitstoot  van het gelijkvormigheidsattest (het roze formulier) vermenigvuldigd worden met 2,5.

Valse hybride wagens zijn wagens met energiecapaciteit gelijk aan of minder dan 0,6 Kwh per 100kg wagengewicht, uitgerust zowel met een brandstofmotor als met een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron (de zogenaamde “plug in”)

De datum van de bestelbon of (operationeel) leasecontract is hierbij de referentiedatum.

Hierna een schema ter verduidelijking:

AUTO HUIDIG REGIME NIEUW VANAF 01/01/2020
BENZINE 50% – 100 % (CO2) 40% – 100 % (nieuwe formule)
DIESEL 50% – 100 % (CO2) 40% – 100 % (nieuwe formule)
HYBRIDE Meestal 90 – 100% Als valse hybride: equivalent
van overeenst. benzine/diesel-
Voertuig
ELEKTRISCH 120% 100%
BRANDSTOF 75% Zelfde als voertuig

 

PERSONENBELASTING

Vanaf 1 januari 2018 zal de autofiscaliteit in de personenbelasting net zoals in de vennootschapsbelasting gelijk worden, namelijk aftrekbaarheid volgens CO2-uitstoot.

Voor voertuigen aangekocht vóór 1/1/2018 zullen de regels gelden zoals in de vennootschapsbelasting, maar met een minimum van 75%.

Voor meer info hieromtrent, contacteer Severien Van Neste