056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

Opgelet: wijziging van het rekeningnummer voor de voorafbetalingen AJ 2020

De voorafbetaling voor het 1e kwartaal 2019 moet gebeuren tegen woensdag 10 april 2019!

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Opgelet: Vennootschappen met andere balansdatum, gebroken boekjaren die betalingen uitvoeren ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019, moeten het “oude” rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) blijven gebruiken. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.

Let op: Wijziging van de gestructureerde mededeling!

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen en zelfstandigen die het KBO-nummer als referentie gebruikten verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Wet van 25 december 2017 – BS 29 december 2017) heeft ervoor gezorgd dat vennootschappen sterker gesanctioneerd worden dan zelfstandigen (en bedrijfsleiders). De verschillen situeren zich op twee essentiële punten:

 1. Het vermeerderingspercentage bedraagt voor vennootschappen 6,75% en voor natuurlijke personen 2,25%.
 2. Vennootschappen worden vanaf de eerste euro belastingen gesanctioneerd wanneer ze niet of onvoldoende vooraf betalen. In de personenbelasting is de vermeerdering niet verschuldigd als ze lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend (= relatieve grens)of niet hoger is dan € 80 (= absolute grens).

Als u voor de eerste keer een voorafbetaling wil doen, heeft u nog geen voorgedrukte overschrijvingsformulieren en dus nog geen gestructureerde mededeling. Daarom moet u de volgende richtlijnen volgen:

   1. Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat
   2. Betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)
   3. Vermeld in de zone Naam en adres van de begunstigde: “Dienst Voorafbetalingen – Natuurlijke personen”
   4. Vermeld in de zone “vrije mededeling” NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer. U vindt dit nummer op de achterkant van uw (elektronische) identiteitskaart. Heeft u geen rijksregisternummer, vermeld dan NIEUW gevolgd door uw geboortedatum onder de volgende vorm: JJJJ.MM.DD. Bijvoorbeeld NIEUW 1954.10.25