056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

BOEKHOUDKUNDIG,  FISCAAL EN JURIDISCH ADVIES

BOEKHOUDING

Accountancykantoor Van Neste verzorgt uw boekhouding en ontfermt zich over alle wettelijke taken van uw onderneming.   Ze bepaalt de resultaten en zorgt voor de opmaak van uw jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.

Wij optimaliseren uw balans zodat banken en mogelijke investeerders, klanten, en/of andere belangrijke zakenpartners in u geloven en met u wensen te contracteren.

Een doordachte fiscale planning en een deskundige optimalisatie kunnen werkelijk het verschil maken!

Wenst u graag (een deel van) uw boekhouding zelf te doen? Dan kunnen we u ook hierin bijstaan en leren we u dit.

Wenst u hierover meer informatie, neem vrijblijvend Contact  met ons op.

FISCAAL

Strategieën die gisteren nog aanvaard waren om uw belastingen te besparen, zijn vandaag achterhaald en doen u geld verliezen. Als drukbezet ondernemer hebt u geen tijd om deze fiscale ontwikkelingen op te volgen.

Wij vullen uw belastingaangiften in en helpen u bij het nakomen van al uw wettelijke en fiscale verplichtingen (aangifte personenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, alle BTW-formaliteiten, etc.)

Fiscaliteit is maatwerk! Rekening houdend met de wettelijke en fiscale mogelijkheden optimaliseren wij uw situatie.

Heeft u een fiscale controle dan assisteren wij u en stellen wij desgevallend uw bezwaarschriften op. 

Inzake fiscaliteit zijn we voornamelijk sterk inzake vastgoedfiscaliteit: met meer dan 35 jaar ervaring hebben we inzake vastgoedfiscaliteit een ruime expertise opgebouwd. Lees hierover meer bij vastgoedfiscaliteit.

JURIDISCH

Voorkomen is beter dan genezen!

Juridisch advies kan worden verstrekt bij alle belangrijke beslissingen, zodat u voorafgaand de juridische gevolgen kunt inschatten en problemen kan vermijden.

We kunnen u bijstand verlenen bij het opstellen van diverse juridische documenten. U moet immers met veel factoren rekening houden bij het opstellen van juridische documenten. De kleinste fout kan ernstige gevolgen hebben. Zo kunnen wij u bijstand verlenen bij de opmaak van volgende documenten:

-Huurovereenkomsten;

-Koopovereenkomsten;

-Overeenkomsten houdende vestiging van zakelijke rechten;

-Management-en consultancy-overeenkomsten;

-Aandeelhoudersovereenkomsten;

-Beslissingen van de raad van bestuur en besluiten van de algemene vergadering;

De juridische dienstverlening wordt verstrekt in nauwe samenwerking met notarissen en gespecialiseerde advocaten.

Berichten Archief