056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

IAB

IAB – INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN

Accountancykantoor Van Neste is erkend bij het IAB onder het nummer 220378 4N 79.  Bernard en Severien Van Neste onder de nummers  599 2N 47 en 12462 2N 82 en bekwamen de titel van Accountant en Belastingconsulent in België.

Het IAB waakt over de kwaliteit van financiële en fiscale raadgevers. Alleen wie lid is van het IAB mag de titel van accountant en/of belastingconsulent ( of expert-boekhouder) voeren. De leden zijn minstens in het bezit van een diploma hoger onderwijs, hebben drie jaar stage gelopen bij een stagemeester en slaagden voor het mondeling en schriftelijk bekwaamheidsexamen van het IAB. Daarenboven zijn wij wettelijk verplicht om ons permanent bij te scholen en dienen wij onze deontologie strikt na te leven.

Het merk ‘Accountant’, een kwaliteitslabel

‘Accountant’ is een merk, aangezien het waarden uitdraagt die zinvol zijn voor onze cliënten: bekwaamheid, ethiek, vertrouwen…Ons merk ligt aan de basis van onze identiteit en toegevoegde waarde, is een uiting van ‘knowhow’ en staat voor het imago van een beroep waarvan de technische vaardigheden en ethische handelingen door iedereen erkend zijn.

Op internationaal vlak is de ‘Accountant’ de enige erkende titel voor de uitoefening van onze ‘core business’.

Meer info op http://www.iab-iec.be

Berichten Archief