056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

De aftrek van kosten door een vennootschap m.b.t. haar onroerend goed dat zij gratis ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider: een nieuw geluid in de rechtspraak?

  Recent is er in de rechtspraak een nieuw geluid te horen omtrent de aftrek van kosten i.v.m. onroerende goederen die de vennootschap ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider, althans voor de onroerende goederen die in volle eigendom toebehoren aan de...