056/60.23.17 - 0497/88.40.00 info@accountancyvanneste.be

De opmaak van een gedetailleerder financieel plan = nieuwe verplichting wegens het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De hervorming van het Wetboek van vennootschappen, die werd doorgevoerd door minister van Justitie Koen Geens, vloeit voort uit een behoefte aan vereenvoudiging, flexibiliteit en modernisering, maar ook uit de bekommernis om rekening te houden met de economische...